دوشنبه 25 تير 1397 - 02 ذو القعدة 1439
جستجو :
  دکتر سکینه حاج ابراهیمی
New Page 1  


دکتر سکینه حاج ابراهیمی

 

 استاد  گروه ارولوژی

آدرس ایمیل:                                                                                            

ebrahimis@tbzmed.ac.ir 

 hajebrahimis@Gmail.com

        
                                     
CV 

 

 
CV