دوشنبه 25 تير 1397 - 02 ذو القعدة 1439
جستجو :
 ورود
نام کاربری:  
کلمه عبور:  
 
کلمه عبور را فراموش کردم
عضویت در سایت
 
 همکاران مرکز
نام و نام خانوادگی : گروه آموزشی :
پست سازمانی : درجه علمی :
مرتب سازی بر اساس : تعداد رکورد :
 
نام استاد : رسول آذرفرین
گروه آموزشی : بیهوشی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : معاون تحقیقات و فناوری
درجه علمی : دانشیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : بیهوشی
تلفن :
صفحه اصلی : http://ircebm.tbzmed.ac.ir/teacher/
ایمیل :
گروه آموزشی : تغذیه در جامعه
بیوگرافی :
واحد سازمانی : معاون تحقیقات و فناوری
درجه علمی : دانشیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : اپیدمیولوژی تغذیه
تلفن :
صفحه اصلی : http://ircebm.tbzmed.ac.ir/teacher/
ایمیل :
گروه آموزشی : فیزیوتراپی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : معاون تحقیقات و فناوری
درجه علمی : دانشیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : فیزیوتراپی
تلفن :
صفحه اصلی : http://ircebm.tbzmed.ac.ir/teacher/
ایمیل :
نام استاد : محسن امجدی
گروه آموزشی : ارولوژی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : معاون تحقیقات و فناوری
درجه علمی : دانشیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : ارولوژی
تلفن :
صفحه اصلی : http://ircebm.tbzmed.ac.ir/teacher/
ایمیل :
نام استاد : پروین باستانی
گروه آموزشی : زنان و مامایی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : معاون تحقیقات و فناوری
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : زنان و مامایی
تلفن :
صفحه اصلی : http://ircebm.tbzmed.ac.ir/teacher/
ایمیل :
نام استاد : محمدحسین بیگلو
گروه آموزشی : کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : معاون تحقیقات و فناوری
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
تلفن :
صفحه اصلی : http://ircebm.tbzmed.ac.ir/teacher/
ایمیل :
نام استاد : نعمت بیلان
گروه آموزشی : کودکان
بیوگرافی :
واحد سازمانی : معاون تحقیقات و فناوری
درجه علمی : استاد
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : کودکان
تلفن :
صفحه اصلی : http://ircebm.tbzmed.ac.ir/teacher/
ایمیل :
نام استاد : فریبا پاشازاده
گروه آموزشی : مرکز پزشکی مبتنی بر شواهد
بیوگرافی :
واحد سازمانی : معاون تحقیقات و فناوری
درجه علمی : کارشناس ارشد
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
تلفن :
صفحه اصلی : http://ircebm.tbzmed.ac.ir/teacher/
ایمیل :
نام استاد : محمد ذکریا پزشکی
گروه آموزشی : پزشکی اجتماعی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : معاون تحقیقات و فناوری
درجه علمی : دانشیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : پزشکی اجتماعی
تلفن :
صفحه اصلی : http://ircebm.tbzmed.ac.ir/teacher/
ایمیل :
نام استاد : رضا پورعباس
گروه آموزشی : پریودنتیکس
بیوگرافی :
واحد سازمانی : معاون تحقیقات و فناوری
درجه علمی : دانشیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : پریودنتیکس
تلفن :
صفحه اصلی : http://ircebm.tbzmed.ac.ir/teacher/
ایمیل :