دوشنبه 25 تير 1397 - 02 ذو القعدة 1439
جستجو :
  سازمان ها و مراکز بین المللی همکار

 

Centre for Evidence-Based Medicine
دانشگاه: آکسفورد
سال شروع همکاری: 2007

  

 

Asia Pacific Center for Evidence Based Medicine

2007سال شروع همکاری:
 

 

  Department of Urology
The International Evidence Based Urology Working Group
دانشگاه: فلوریدا
سال شروع همکاری: 2008

 

 

 

Epidemiology and Biostatistics  Department
  School of Population Health

دانشگاه: آکلند نیوزلند
سال شروع همکاری: 2009

 

 

Guidelines International Network

شبکه بین المللی راهنماهای بالینی
سال شروع همکاری: 2012