دوشنبه 25 تير 1397 - 02 ذو القعدة 1439
جستجو :
  واحد مدیریت دانش بیماریهای اعصاب

عنوان واحد مدیریت دانش بالینی:  بیماریهای اعصاب

رئیس واحد:  دکتر هرمز آیرملو

دبیر علمی واحد:  دکتر شیدا شعفی

اعضا:

دکتر مهدی فرهودی

دکتر صفا نجمی

کارشناس جستجوی منابع و اطلاعات: حسین سعیدی

کارشناسان گروه:

دکتر آیدین دهقان زاده

پریسا قدرتی

رباب مهدیزاده

 

اولویتهای کلی واحد:

1.       درمان حاد استروک با تاکید بر ترومبولیتیک

2.       تشنج و صرع در دوران حاملگی

3.       تعیینgrading  و شروع درمان پارکینسون

4.       مرحله حاد MS

5.       طرز برخورد با بیماران دچار اختلال هوشیاری