دوشنبه 25 تير 1397 - 02 ذو القعدة 1439
جستجو :
  واحد مدیریت دانش مصدومیت و تروما

 

عنوان واحد مدیریت دانش بالینی: مصدومیت و تروما

رئیس واحد: دکتر همایون صادقی بازرگانی

دبیر علمی واحد: دکتر علی مشکینی

کارشناس جستجوی منابع و اطلاعات: زهرا فتحی فر

 کارشناسان گروه:

پریسا جابری اسکویی

لوئیز امانتی

علیرضا زمستانی

صابر اعظمی

محسن دهقانی

صدیقه عرفانی

معصومه عباسی

 

اولویتهای کلی واحد:

1.       نوروتروما

2.       ترومای سوختگی و زخم‌های باز و ترومای الکتریکی و شیمیایی

3.       ترومای ارتوپدی اعم از شکستگی‌ها, در‌رفتگی‌ها و پیچ‌خوردگی‌ها

4.       ترومای صورت و اعضای جمجمه‌ای به غیر از سیستم اعصاب مرکزی

5.       گایدلاین‌های ویژه گروه‌های خاص (سالمندان, زنان باردار و کودکان)

6.       گایدلاین‌های خدمات اورژانسی در سطح اول ارائه خدمات سلامت