دوشنبه 25 تير 1397 - 02 ذو القعدة 1439
جستجو :
  واحد مدیریت دانش روماتولوژی

 

عنوان واحد مدیریت دانش بالینی:  روماتولوژی

رئیس واحد:  دکتر سوسن کلاهی

دبیر علمی واحد:  دکتر علیرضا خبازی

اپیدمیولوژیست: دکتر مهستی علیزاده

اعضا: دکتر فرزاد نیاز پور

کارشناس جستجوی منابع و اطلاعات: نسرین مکانی

کارشناسان گروه:

صبا شهبازی پورخیابانی

فاطمه پاشائی

 

اولویتهای کلی واحد:

 

1. تشخیص و درمان بیماری آرتروز

2. نحوه برخورد با کمردرد و تشخیص و درمان این بیماری

3. پوکی استخوان

4. نقرس

5. مانیتورینگ عوارض داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی

6. نحوه بررسی و برخورد با بیماران آرتریت تک مفصلی

7. نحوه بررسی و برخورد با بیماران آرتریت چند مفصلی

8. نحوه برخورد با دردهای منتشره سیستم اسکلتی مثل فیبرومیالژیا

9. نحوه درمان آفت دهان