دوشنبه 25 تير 1397 - 02 ذو القعدة 1439
جستجو :
  واحد مدیریت دانش یوروگاینوکولوژی

عنوان واحد مدیریت دانش بالینی: یوروگاینوکولوژی

رئیس واحد: دکتر سکینه حاج ابراهیمی

دبیر علمی واحد: دکتر پروین باستانی

اعضا: دکتر فریبا قادری

کارشناس جستجوی منابع و اطلاعات: فاطمه صادقی غیاثی

کارشناسان گروه:

ندا کبیری

فاطمه قربانی

زینب مشیرآبادی

 

اولویتهای کلی واحد:

 

1. بی اختیاری ادراری

2. پرولاپس ارگانهای کف لکن

3. اپیزیوتومی

4. علائم ادراری تحتانی در زنان

5. به کار گیری تمرینات مناسب کف لگن برای پیشگیری و درمان بی اختیاری ادراری و پرولاپس

6. مدیریت صححیح درد مزمن لگن

7. اختلال عملکرد جنسی

8. بی اختیاری مدفوع

 

اولویتهای حیطه پرستاری و سایر کارکنان سلامت:

 

1. مراقبتهای بعد از زایمان

2. عفونتهای دستگاه ادراری

3. نحوه مدیریت دیزوری

4. کاتتریزاسیون مجرا

5. اورودینامیک برای اپراتورها