دوشنبه 25 تير 1397 - 02 ذو القعدة 1439
جستجو :
  واحد مدیریت دانش بیماریهای غدد و متابولیسم

عنوان واحد مدیریت دانش بالینی: غدد و متابولیسم

رئیس واحد: دکتر امیر بهرامی

دبیر واحد: دکتر مرتضی قوجازاده

اعضا:

دکتر جعفرصادق تبریزی

دکتر ناصر آقا محمدزاده

 کارشناس جستجوی منابع و اطلاعات: فریبا پاشازاده

کارشناسان گروه:

امین طالب پور

الهام سینائی

فاطمه صالح نیا

رقیه عباسپور

 

اولویتهای کلی واحد:

1.       دیابت

2.       گواتر

3.       ندول تیروئید

4.       پرکاری و کم کاری تیروئید