دوشنبه 25 تير 1397 - 02 ذو القعدة 1439
جستجو :
  واحد توسعه مطالعات مرور سیستماتیک و فراتحلیل دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 

 

در راستاي تحقق اهداف برنامه راهبردي معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه، در سال 1394 با همکاری قطب علمي آموزشی پزشکي مبتني بر شواهد ایران و  مرکزتوسعه و هماهنگی پژوهش دانشگاه "RDCC " ، مرکز توسعه مطالعات مرور نظام مند و فراتحلیل دانشگاه علوم پزشکی تبریز راه اندازی گردید.

 

اهداف این مرکز:

1-     مشارکت مرکز در ارايه و اجراي مرور هاي نظام مند انجام گرفته در دانشگاه ( از تدوین پروپوزال تا انتشار مقاله مرور نظام مند و فراتحلیل در مجلات سطح یک )

2-     برگزاري کارگاههاي توانمندسازي در زمينه مطالعات مروري با تاکيد بر مرور سيستماتيک و متاآناليز براي محققين و دانشجويان دانشگاه

3-     انجام طرح­هاي تحقيقاتي مرور نظام مند و فراتحلیل به تعداد حداقل 4  طرح در سال اول و حداقل 8 طرح در سال دوم توسط اعضاي هيأت علمي و دانشجويان تحصيلات تکميلي و دستياري دانشگاه

4-     چاپ يا پذيرش حداقل 3 مقاله مروري از نوع مرور نظام مند و فراتحلیل ، در مجلات نمایه شده سطح یک  در پايان دو سال اول

5-     برگزاري کارگاههاي توانمندسازي در زمينه مطالعات مروري با تاکيد بر مرور نظام مند و فراتحلیل براي محققين و دانشجويان دانشگاه به تعداد حداقل 6 کارگاه در سال

6-     همکاري مشترک بين المللي با اساتيد به­نام در عرصه مرور نظام مند و فراتحلیل

7-     ایجاد و فراهم سازی بسترهای پژوهشی لازم با محوریت مطالعات مرور نظام مند و فراتحلیل از قبیل تهیه نرم افزارهای آموزشی و آماری، اعزام به دوره های آموزشی و کنفرانسها و ...