دانشگاه علوم پزشکی تبريز - Ԙ Ԙی

   

 

                           

      ρی ی

    

           
 

      ی

   

ی ی:

ی ی ی Ԑ ی ی ی ی یی ա ی ی ی . ی ی یی یی ییی ی ی ی ی ی ј Ԙی ی ˜ ی . ی ی ј یی یی Ԙی ی ј . ی ی . ی ی ی ی Ԙی ی ی ی ی ϡ ی .

یی ی ی ی ی ی ϡ ی .

ی ی یی Ԙی ی ϡ ی ی ی ی ی . ǐ ی ی ی ی ی ǁ ی ǐ ی ی ی ǁ ی یی ی ی ی ی ی ی یی ی یϐی ی یӘی ѐ ی ی ی یϡ ی ی ѐ ی.

 

                                                                                                              Ϙ Әی یی

                                                                                                 ی ј Ԙی ی ی

 

      ی΍

 
 

      ی

        ی

 
 

      EBM

 
 

      ϐی ی ѐی

         ی

 
 

      ѐ ی یی

 
 

    ی ی

 
 

      یی

 
 

      یی ی

 
 

   

 
   

 

 

 

 

 

 
      ی ی ی ј EBM