دوشنبه 29 آبان 1396 - 01 ربيع الأول 1439
جستجو :
  پایگاه نخبگان EBM

 

دکتر مهرانگیز ابراهیمی

گروه آموزشی : تغذیه در جامعه  
درجه علمی : دانشیار  
تحصیلات :    Ph.D 
رشته تحصیلی : اپیدمیولوژی تغذیه  

ایمیل      ebrahmimamagani@tbzmed.ac.ir 

 

 

دکتر مهدی بیلان

گروه آموزشی : کودکان  
درجه علمی : استاد  
تحصیلات : دکترای فوق تخصصی  
رشته تحصیلی : کودکان  
ایمیل: Bilan@tbzmed.ac.ir

 

 

دکتر رضا پورعباس

گروه آموزشی پریودنتیکس  
درجه علمی دانشیار  
تحصیلات دکترای تخصصی  
رشته تحصیلی پریودنتیکس  
ایمیل  rpourabbas@yahoo.com

 

دکتر محمدزکریا  پزشکی

گروه آموزشی : پزشکی اجتماعی  
درجه علمی : دانشیار  
تحصیلات: Ph.D
رشته تحصیلی : پزشکی اجتماعی  

ایمیل zakariam@tbzmed.ac.ir
 

 

دکتر علی جنتی

گروه آموزشی : مدیریت خدمات بهداشتی درمانی  
درجه علمی : دانشیار  
تحصیلات:   Ph.D
رشته تحصیلی : مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

ایمیل :      Jannati1392@gmail.com  

 

دکتر سکینه حاج ابراهیمی

گروه آموزشی ارولوژی  
درجه علمی استاد  
تحصیلات دکترای تخصصی  
رشته تحصیلی ارولوژی  
ایمیل:  hajebrahimis@gmail.com

 

دکتر سعید دستگیری

گروه آموزشیپزشکی اجتماعی
درجه علمی:استاد
تحصیلاتدکترای تخصصی
رشته تحصیلیاپیدمیولوژی
ایمیل: saeed.dastgiri@gmail.com  

دکتر فاطمه رنجبر

گروه آموزشی : روانپزشکی  
درجه علمی : دانشیار  
تحصیلات : دکترای تخصصی  
رشته تحصیلی : روانپزشکی  
ایمیل :   Ranjbar.f@tbzmed.ac.ir

 

 

دکتر وحیده زارع گاوگانی

گروه آموزشی : کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی  
درجه علمی : استادیار  
تحصیلات :  Ph.D 
رشته تحصیلی : کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی  
ایمیل:   vgavgani@gmail.com 

 

دکتر امیر بابک سیوفی

گروه آموزشی : پاتوبیولوژی  
درجه علمی : استادیار  
تحصیلات:    Ph.D 
رشته تحصیلی : ویروس شناسی سلولی- مولکولی  
ایمیل:  sioofy@tabrizu.ac.ir 

 

 

فرهاد شکرانه

گروه آموزشی : مرکز تحقیقات نانوتکنولوژی داروئی  
درجه علمی : مربی  
تحصیلات : کارشناسی ارشد  
رشته تحصیلی : کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی  
ایمیل:    farhadshokraneh@gmail.com

 

دکتر رحمان شیری

تحصیلات:  PhD
کشور محل تحصیل:   Helsinki, Finland
سازمان متبوع:   Finnish Institute of Occupational Health, Centre of Expertise for Health and Work Ability

ایمیل:  rahman.shiri@ttl.fi

 

 

دکتر همایون صادقی بازرگانی

گروه آموزشی : آمار حیاتی و اپیدمیولوژی  
درجه علمی : استادیار  
تحصیلات:   Ph.D 
رشته تحصیلی : آمار حیاتی  
ایمیل:  homayoun.sadeghi@gmail.com

 

 

دکتر محمد حسین صومی

گروه آموزشی : داخلی  
درجه علمی : استاد  
تحصیلات : دکترای فوق تخصصی  
رشته تحصیلی : داخلی  

ایمیل:    mhosseinsina@yahoo.com 


 

دکتر مهستی علیزاده

گروه آموزشی : پزشکی اجتماعی  
درجه علمی : دانشیار  
تحصیلات : دکترای تخصصی  
رشته تحصیلی : پزشکی اجتماعی  
ایمیل:  alizadm@yahoo.com


 

دکتر مهدی فرهودی

گروه آموزشی : بیماریهای مغزو اعصاب  
درجه علمی : دانشیار  
تحصیلات : دکترای تخصصی  
رشته تحصیلی : بیماریهای مغز و اعصاب  
ایمیل:  farhoudim@tbzmed.ac.ir


 

دکتر مرتضی قوجازاده

گروه آموزشی : فیزیولوژی  
درجه علمی : استادیار  
تحصیلات:  Ph.D
رشته تحصیلی : فیزیولوژی  
ایمیل:       ghojazadefm@tbzmed.ac.ir


 

دکتر رعنا کیهان منش

گروه آموزشی : فیزیولوژی  
درجه علمی : دانشیار  
تحصیلات:    Ph.D
رشته تحصیلی : فیزیولوژی  

ایمیل:  rkeyhanmanesh@gmail.com

       rkeyhanmanesh@tbzmed.ac.ir      


 

دکتر حسین گدازگر

درجه علمی :  دانشیار  
تحصیلات:    PhD (University of Warwick)

رشته تحصیلی :  جامعه شناسي(فرهنگ و دين)

کشور محل تحصیل :   انگلستان

سازمان متبوع:  Principal and Vice-Chancellor of Al-Maktoum College

ایمیل:      pa@almcollege.org.uk

 

 

دکتر نسرین مالکی

گروه آموزشی : فارماکولوژی  
درجه علمی : دانشیار  
تحصیلات:  Ph.D 
رشته تحصیلی : فارماکولوژی  
ایمیل:  malekins@tbzmed.ac.ir


 

دکتر سکینه محمدعلیزاده

گروه آموزشی : مامایی  
درجه علمی : استادیار  
تحصیلات:    Ph.D 
رشته تحصیلی : مامایی  
ایمیل:  alizades@tbzmed.ac.ir

 

 

دکتر علی مشکینی

گروه آموزشی : جراحی مغز و اعصاب  
درجه علمی : دانشیار  
تحصیلات : دکترای تخصصی  
رشته تحصیلی : جراحی مغز و اعصاب  
ایمیل:  meshkinia@yahoo.Com


 

دکتر لیلی نصرتی

گروه آموزشی :  پزشکی اجتماعی  
درجه علمی :  مربی  
تحصیلات :  کارشناسی ارشد  
رشته تحصیلی :  پزشکی اجتماعی- طب سالمندان
ایمیل:  lily-nosraty@hotmail.com

 

 

دکتر معصومه ولایتی

گروه آموزشی : 
درجه علمی:    Assistant Professor
تحصیلات  PhD  (University of York)
رشته تحصیلی:   Gender and Development

سازمان متبوع:   Al-Maktoum College of Higher Education
ایمیل:  m.velayati@almcollege.org.uk


 

دکتر هادی همیشه کار

گروه آموزشی : داروسازی بالینی  
درجه علمی : استادیار  
تحصیلاتPh.D 
رشته تحصیلی : داروسازی بالینی  
ایمیل:  hamishehkar@gmail.com

 

 Prof. Rodney Thornton Jackson 

درجه علمی:   Professor
تحصیلات:  Ph.D
رشته تحصیلی:  Epidemiology & Biostatistics

کشور:Auckland - New Zealand    
سازمان متبوع:   Section of Epidemiology & Biostatistics - University of Auckland

ایمیلzn.ca.dnalkcua@noskcaj.tr


 Prof. Philipp Dahm 

درجه علمی:  Professor

تحصیلات:   MHSc, FACS

رشته تحصیلی:  Urology

کشور:  USA

سازمان متبوع: Department of Urology at the University of Florida

ایمیل:   ude.lfu.ygoloru@mhaD.ppilihP

 

Prof Paul Glasziou  

درجه علمی:  Professor

تحصیلات: MRCGP, FRACGP, PhD, MBBS

کشور:  Australia

سازمان متبوع: Faculty of Health Sciences and Medicine - Bond University

ایمیل: pglaszio@bond.edu.au 


Dr Zbys Fedorowicz

درجه علمیProfessor 

تحصیلاتMScDPH (U Lond), BDS (U Lond), LDS RCS Eng

سازمان متبوع:    The Bahrain Branch of the UK Cochrane Centre

ایمیلzbysfedo@batelco.com.bh