دوشنبه 27 آذر 1396 - 29 ربيع الأول 1439
جستجو :
  واحد مدیریت دانش بیماریهای کودکان

عنوان واحد مدیریت دانش بالینی: بیماریهای کودکان

رئیس واحد: دکتر نعمت بیلان

دبیر واحد: دکتر عبدالله جنت دوست

اعضا:

دکتر آیدین تبریزی

کارشناس جستجوی منابع و اطلاعات: فرهاد شکرانه

کارشناسان گروه:

فرزانه علیخواه

ناهید دهخدا

مهری نشاط

 

اولویتهای واحد:

1.       تب و تشنج

2.       اپی لپس کودکان

3.       آسم کودکان

4.       دیابت کودکان و کتو اسیدور دیابتی

5.       ایکتر نوزادی